Search engine – Máy tìm kiếm

Search engine hay còn gọi là máy tìm kiếm là một trang Web cho phép người dùng tìm kiếm nội dung số của các trang Web trên Internet.

Search engine hay còn gọi là  máy   tìm kiếm là một trang Web cho phép người dùng tìm kiếm nội dung số của   các trang Web trên Internet. 

Thường kỳ, máy tìm kiếm sẽ dò quyét nội dung tất cả các trang Web   trên Internet và cập nhật nội dung văn bản text vào cơ sở dữ liệu khổng   lồ của mình mà người dùng có thể khai thác sau đó. Để làm việc này các   máy tìm kiếm thường gửi các Web   crawler, web spider hay web robot (ví dụ googlebot của Google –   Yahoo slurp  của Yahoo) đến các trang cần đánh chỉ số. Các bọ tìm kiếm   này sẽ truy cập phân tích và gửi nội dung về các máy tìm kiếm.

Máy tìm kiếm sắp xếp các trang Web dựa vào nội dung HTML của trang.   Việc này khác với các thư mục Web truyền thống mà những người kiểm duyệt   sắp đặt trong các mục riêng biệt với tên site và miêu tả đi kèm.

Các công cụ tìm kiếm chính là giao diện Web tương tác với người dùng   của các máy tìm kiếm. Có thể kể đến một số công cụ tìm kiếm phổ biến sau: 

Tôi nhận thấy VietISO đáng tin cậy, và là một chuyên viên trong lĩnh vực SEO. Chúng tôi đã đạt được top 5 bảng xếp hạng với 90% của các từ khóa của chúng tôi chỉ trong một vài tháng. Tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ SEO của VietISO khi bạn hy vọng đạt được thứ hạng cao trong các công cụ tìm kiếm lớn.

y kien

Nguyễn Cường