Tự động loại bỏ liên kết link nofollow trong bài viết và Comment Wordpress

Ở mã nguồn Wordpress mặc định các link liên kết trong bài viết là nofollow, nếu bạn muốn liên kết của bạn sẽ được dofollow, bạn chỉ cần làm như sau:

1. Cách hủy bỏ thuộc tính nofollow từ nội dung bài viết :

Bạn Copy đoạn mã sau, và Paste nó vào file functions.php trong thư mục themes của bạn đang sử dụng:
function remove_nofollow($string) {
$string = str_ireplace(' rel="nofollow"', '', $string);
return $string;
}
add_filter('the_content', 'remove_nofollow');

2. Cách hủy bỏ thuộc tính nofollow từ nội dung bài viết và phần Comment text:

Tương tự như trên, bạn chỉ cần thêm đoạn code sau là được :
function remove_nofollow($string) {
$string = str_ireplace(' rel="nofollow"', '', $string);
return $string;
}
add_filter('the_content', 'remove_nofollow');
add_filter('comment_text', 'remove_nofollow');

Tôi nhận thấy VietISO đáng tin cậy, và là một chuyên viên trong lĩnh vực SEO. Chúng tôi đã đạt được top 5 bảng xếp hạng với 90% của các từ khóa của chúng tôi chỉ trong một vài tháng. Tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ SEO của VietISO khi bạn hy vọng đạt được thứ hạng cao trong các công cụ tìm kiếm lớn.

y kien

Nguyễn Cường