Ảnh hưởng của thuật toán LSI đối với việc xếp hạng website

Định chỉ số ngữ nghĩa tiềm ẩn* (LSI – Latent Semantic Index) là một phương pháp được hầu hết các công cụ tìm kiếm sử dụng ngày nay. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc sử dụng phương pháp này cho website của mình chưa? Liệu nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới vị trí của web page trong bảng kết quả tìm kiếm của Google?

LSI là gì?

Khi một công cụ tìm kiếm sử dụng phương pháp này, nó sẽ cố gắng liên kết các từ với các thuật ngữ khi index web pages. Ví dụ như: Paris và Hilton là dùng để chỉ tên một người phụ nữ chứ không phải là một thành phố hay một khách sạn. Tiger và Woods để ám chỉ một vận động viên chơi golf.

Để biết được những keywords khác mà Google tìm được có liên quan tới một keyword hay không, hãy tìm một keyword và thêm dấu ngã trước nó. Google sẽ in đậm những keyword liên quan trong trang kết quả giống như việc Google tìm thấy từ “Nokia” có liên quan tới “Phone” (Nếu bàn gõ ~phone vào ô tìm kiếm kết quả tìm kiếm sẽ dùng các từ liên quan có in đậm như: nokia, mobile phones, mobile,..).

Google liên kết những keywords với các thuật ngữ như thế nào?

Google có hàng tỷ web pages trong index. Nếu như Google tìm thấy rất nhiều web pages bao gồm cả hai từ Paris và Hilton thì nó có thể chắc chắn rằng những keyword này có liên quan với nhau. Những từ khác trong những trang đó gợi ý cho Google biết rằng hai từ đó liên kết lại để nói về một người phụ nữ.

Những từ thường xuất hiện gần nhau sẽ tạo ra một sự liên kết chặt chẽ hơn. Google có rất nhiều dữ liệu cho phép tính được mối liên hệ giữa các từ khác nhau.

Vậy phương pháp này ảnh hưởng thế nào tới vị trí của webpage kết quả tìm kiếm của google?

Nếu bạn muốn website của mình có trong danh sách kết quả cho những keywords cụ thể, bạn phải chứng tỏ cho Google thấy rằng website đó về một chủ đề cụ thể nào đó. Có một vài điều bạn có thể làm để tăng độ thích hợp của website đối với 1 chủ đề:

1. Đánh giá khách quan những trang khác nhau trong website của bạn với những keywords khác nhau

Nếu như bạn muốn hướng tới từ cần tìm kiếm là “used cars”, bạn bên tạo những trang có liên hệ với những keyword như “auto”, “suv”,…

Càng nhiều những trang trong website của bạn có liên hệ với một chủ đề cụ thể, thì khả năng trang đó được liệt kê trong danh sách những keyword có liên quan tới chủ để đó càng cao. Phải chắc chắn rằng keyword đó được xuất hiện đúng vị trí trong web page.

2. Nhận links từ những trang gần nghĩa

Nếu như bạn đang bán ô tô thì web page“Cars” liên kết về trang của bạn không nên nói về phim. Những liên kết từ những trang có chủ đề liên quan với chủ đề của bạn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho site của bạn.

Một liên kết dẫn tới website của bạn tới từ một trang bao gồm nhiều liên kết từ những web page khác cùng một chủ để sẽ có tác dụng lớn đối với thứ hạng của web page của bạn hơn là một liên kết từ một trang liên kết với những trang hoàn toàn khác trang của bạn.

Vì lý do này, nên việc bạn cố gắng nhận được nhưng liên lết từ những website có liên quan là vô cùng quan trọng. một điều quan trọng nữa là bạn nên đăng ký website vào đúng category trong thư mục Internet. Nếu như website của bạn ở một category không phù hợp thì nó sẽ phản tác dụng đối với thứ hạng của trang.

3. Sử dụng cấu trúc site có ý nghĩa

Sử dụng một hệ thống logic để sắp xếp nội dung website. Tạo ra những phần nội dung có liên quan tới những phần khác nhau của chủ đề chính và chắc chắn rằng mọi thứ liên quan tới chủ đề đó đều nằm trong webpage của bạn.

4. Tìm ra những trang khác có thứ bậc cao hơn trang của bạn.

Nếu như bạn đã từng tự hỏi bản thân tại sao những trang khác lại có thứ bậc cao hơn trang của bạn mặc dù bạn đã đánh giá những trang của bạn đối với các từ tìm kiếm rất hoàn hảo. Chính vì thế bạn nên phân tích những liên kết đến của những trang có thứ bậc cao nhất.

Số lượng và khả năng của những liên kết đến là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, một điều quan trọng nữa là những liên kết đó phải chủ đề liên quan tới nhau.

Đừng tập trung vào một keyword cụ thể nào khi bạn đánh các trang. Nếu như bạn muốn chuẩn bị trước website cho một công cụ tìm kiếm thì bạn phải tạo ra một website có nhiều từ tìm kiếm khác nhau nhưng có liên quan tới nhau.

Thêm vào đó, một điều quan trọng là những liên kết tới trang của bạn phải từ những trang có chủ đề liên quan tới nhau thì công cụ tìm kiếm mới có thể đưa website của bạn vào đúng bối cảnh.Công cụ IBP hỗ trợ cho website của chúng tôi có thể giúp bạn làm tất cả những việc đó.

Tôi nhận thấy VietISO đáng tin cậy, và là một chuyên viên trong lĩnh vực SEO. Chúng tôi đã đạt được top 5 bảng xếp hạng với 90% của các từ khóa của chúng tôi chỉ trong một vài tháng. Tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ SEO của VietISO khi bạn hy vọng đạt được thứ hạng cao trong các công cụ tìm kiếm lớn.

y kien

Nguyễn Cường